Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 83 (2022), číslo 1

Články

Ivana Bozděchová, Aleš Klégr: Pseudoanglicismy: české neologismy z anglických slov

28 Jakub Kopecký: Interdiskurzivita v autobiograficky zaměřených dokumentárních filmech

Recenze

62 Tamás Eitler: Tamah Sherman – Jiří Nekvapil (eds.): English in Business and Commerce: Interactions and Policies

66 Ralf Kruber: Yannik Porsché: Public Representations of Immigrants in Museums: Exhibition and Exposure in France and Germany

Kronika

71 Zsófia Ludányi, Ágnes Domonkosi: 7th International Language Management Symposium: Standardisation as Language Management

76 Nicol Janočková: Medzinárodná slovotvorná konferencia v Prešove

Slovo a slovesnost, ročník 83 (2022), číslo 2

Články

83 Sara Košutar, Ana Matić Škorić: Who is likely to be rementioned? An experimental study of implicit causality bias in Croatian

103 Beata Jarosz: The professional language of Polish journalists in a diachronic perspective

Rozhledy

122 Jan Křivan, Jana Šindlerová: Změny v morfologické anotaci korpusů řady SYN: nové možnosti zkoumání české gramatiky a lexikonu

Recenze

146 Markus Giger: Patrick Sériot (ed.): Le nom des langues en Europe centrale, orientale et balkanique

152 Jasňa Pacovská, Alex Röhrich: Anna Christou: Žena v českém tradičním obrazu světa: Etnolingvistická studie

Kronika

158 Jiří Nekvapil: Björn Jernudd osmdesátiletý

Slovo a slovesnost, ročník 83 (2022), číslo 3

Články

163 František Tůma: “Okay, so, moving on to question two”: Achieving transitions from one item to another in paired EFL speaking tasks

188 Алла Архангельская: Трансформационный потенциал фразеологизма наступать на грабли в современном российском медиадискурсе

Rozhledy

213 Marek Jakoubek: Nad romistickým dílem Jiřího Lípy

Recenze

227 Richard Holaj: Aleš Bičan, Tomáš Duběda, Martin Havlík, Veronika Štěpánová: Fonologie českých anglicismů

Kronika

231 Oľga Orgoňová: Za profesorom Janom Kořenským

233 Roman Soóky: Jubilujúci Juraj Dolník

236 Martin Šemelík, Marie Vachková: 58. konference Leibnizova ústavu pro německý jazyk

Sdělení redakce

240 Josef Dobrovský Fellowship

Slovo a slovesnost, ročník 83 (2022), číslo 4

Články

245 Marek Nekula, Stefan Michael Newerkla: Exploring methods in historical sociolinguistics: editorial

251 Jill Puttaert, Andreas Krogull, Gijsbert Rutten: Towards a methodological framework for historical language choice: the case of Dutch and French in the Netherlands (1800–1899)

279 Agnes Kim: Historical dialectology and historical language contact: a case study on the Marchfeld (Moravské pole) in Lower Austria

307 Maria Schinko: Hinweise auf individuelle und gesellschaftliche Mehrsprachigkeit in historischen Schulprogrammen

Rozhledy

335 Marijke van der Wal: The challenge of historical data: from sources and corpora to answering research question

Recenze

351 Libuše Spáčilová: Simon Pickl – Stephan Elspaß (eds.): Historische Soziolinguistik der Stadtsprachen: Kontakt – Variation – Wandel: Beiträge der 34. Jahrestagung des Internationalen Arbeitskreises Historische Stadtsprachenforschung

356 Renate Rathmayr: Holger Kuße: Handlung als Wirkung: Perlokutionen und perlokutionäre Interaktion in der russischen Sprach- und Kommunikationsgeschichte

Sdělení redakce

359 Advertisements

361 Obsah ročníku 83/2022