Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Redakce

Vedoucí redaktor: Petr Kaderka

Redaktorka anglických textů: Tamah Sherman

Výkonní redaktoři: Eva Havlová, Jakub Kopecký

Kontakt: Slovo a slovesnost, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic, tel. (+420) 225 391 401, e-mail


Redakční rada

Tilman Berger (Eberhard Karls Universität Tübingen)

Neil Bermel (University of Sheffield)

Juraj Dolník (Univerzita Komenského v Bratislave)

Markus Giger (Univerzita Karlova v Praze)

Jana Hoffmannová (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Jana Holšánová (Lunds universitet)

Petr Karlík (Masarykova univerzita v Brně)

Markéta Lopatková (Univerzita Karlova v Praze)

Alena Macurová (Univerzita Karlova v Praze)

Marek Nekula (Universität Regensburg)

Jiří Nekvapil (Univerzita Karlova v Praze)

Stefan Michael Newerkla (Universität Wien)

Karel Oliva (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Patrick Sériot (Université de Lausanne)

Petr Sgall (Praha)

Ondřej Sládek (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Ludmila Uhlířová (Praha)