Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Redakce

Vedoucí redaktor: Petr Kaderka

Redaktorka anglických textů: Tamah Sherman

Výkonní redaktoři: Eva Havlová, Jakub Kopecký

Kontakt: Slovo a slovesnost, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic, tel. (+420) 225 391 401, e-mail


Redakční rada

Tilman Berger (Eberhard Karls Universität Tübingen)

Neil Bermel (University of Sheffield)

Juraj Dolník (Univerzita Komenského v Bratislave)

Markus Giger (Univerzita Karlova v Praze)

Jana Hoffmannová (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Jana Holšánová (Lunds universitet)

Petr Karlík (Masarykova univerzita v Brně)

Markéta Lopatková (Univerzita Karlova v Praze)

Alena Macurová (Univerzita Karlova v Praze)

Marek Nekula (Universität Regensburg)

Jiří Nekvapil (Univerzita Karlova v Praze)

Stefan Michael Newerkla (Universität Wien)

Karel Oliva (Praha)

Patrick Sériot (Université de Lausanne)

Ondřej Sládek (Ústav pro českou literaturu AV ČR)