Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Sovětská filosofická encyklopedie

pn. (= Pavel Novák)

[Kronika]

(pdf)

Советская философская энциклопедия / A propos de l’Encyclopédie philosophique en URSS

Koncem r. 1960 vyšel v Moskvě 1. svazek sovětské filosofické encyklopedie (Filosofskaja enciklopedija 1 (A-Didro), Moskva, Institut filosofii AN SSSR 1960, 504 s.). Nalézáme tu i dost hesel z oblasti moderní logiky (např. algoritmus), mezi jejichž autory jsou sovětští logici známi i u nás svou spoluprací s lingvisty, jako V. A. Uspenskij a A. A. Zinov’jev. V dalších třech svazcích budou i některá hesla týkající se bezprostředně jazyka a jazykovědy.

Slovo a slovesnost, ročník 22 (1961), číslo 4, s. 320

Předchozí Petr Piťha: Lingvistická problematika na studentské konferenci v Praze

Následující rd. (= Redakce): Mezinárodní komitét slavistů