Časopis Slovo a slovesnost
en cz

František Čermák – Václav Cvrček (eds.): Slovník Bohumila Hrabala

Ludmila Uhlířová

[Recenze]

(pdf)

František Čermák & Václav Cvrček (eds.): Slovník Bohumila Hrabala

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 72 (2011), číslo 1, s. 61-68

Předchozí Ivo Vasiljev: Radim Sova: Unfashionable Studies on Noam Chomsky and Petr Sgall

Následující Lucie Saicová Římalová: Daniela Slančová (ed.): Štúdie o detskej reči