Časopis Slovo a slovesnost
en cz

František Čermák – Václav Cvrček (eds.): Slovník Bohumila Hrabala

Ludmila Uhlířová

[Book reviews]

(pdf)

František Čermák & Václav Cvrček (eds.): Slovník Bohumila Hrabala

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 72 (2011), number 1, pp. 61-68

Previous Ivo Vasiljev: Radim Sova: Unfashionable Studies on Noam Chomsky and Petr Sgall

Next Lucie Saicová Římalová: Daniela Slančová (ed.): Štúdie o detskej reči