Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Otázky jazyka na filosofickém sjezdu

pn (= Pavel Novák)

[Kronika]

(pdf)

Вопросы языка на философском съезде / Questions linguistiques à l’ordre du jour du congrès de philosophie

Čtvrtý svazek akt posledního mezinárodního filosofického sjezdu, konaného v září 1958 v Benátkách, má název Logika, jazyk a komunikace (Atti del XII Congresso internazionale di filosofia, Vol. quattro, Logica, linguaggio e comunicazione, Firenze 1960). Otištěná sdělení a diskusní příspěvky, reagující na úvodní referáty A. J. Ayera a Ch. Perelmana, se vesměs týkaly základních otázek sémantiky a pragmatiky; jejich filosofická východiska jsou opravdu velmi různá.

Slovo a slovesnost, ročník 23 (1962), číslo 4, s. 320

Předchozí Alfons Welter: K lexikografické problematice v Česko-maďarském slovníku

Následující pn (= Pavel Novák): Nový mezinárodní jazykovědný časopis