Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Mezinárodní konference o mnohojazyčnosti v Evropě

Dagmar Sieglová

[Kronika]

(pdf)

International conference on multilingualism in Europe

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 72 (2011), číslo 1, s. 78-80

Předchozí Josef Štěpán: Devadesátiny Marie Těšitelové

Následující Václava Kettnerová: Lokativní sémantická diateze v češtině