Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Mezinárodní konference o mnohojazyčnosti v Evropě

Dagmar Sieglová

[Chronicles]

(pdf)

International conference on multilingualism in Europe

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 72 (2011), number 1, pp. 78-80

Previous Josef Štěpán: Devadesátiny Marie Těšitelové

Next Václava Kettnerová: Lokativní sémantická diateze v češtině