Časopis Slovo a slovesnost
en cz

František Čermák a kolektiv: Slovník české frazeologie a idiomatiky

Zdeňka Hladká

[Recenze]

(pdf)

František Čermák a kolektiv: Slovník české frazeologie a idiomatiky

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 72 (2011), číslo 2, s. 130-136

Předchozí Vilém Kodýtek: Znovu k Vachkově teorii psané formy jazyka

Následující Tom Dickins, Eric Dickins: Jenny Carl – Patrick Stevenson (eds.): Language, Discourse and Identity in Central Europe: The German Language in a Multilingual Space