Časopis Slovo a slovesnost
en cz

František Čermák a kolektiv: Slovník české frazeologie a idiomatiky

Zdeňka Hladká

[Book reviews]

(pdf)

František Čermák a kolektiv: Slovník české frazeologie a idiomatiky

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 72 (2011), number 2, pp. 130-136

Previous Vilém Kodýtek: Znovu k Vachkově teorii psané formy jazyka

Next Tom Dickins, Eric Dickins: Jenny Carl – Patrick Stevenson (eds.): Language, Discourse and Identity in Central Europe: The German Language in a Multilingual Space