Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Zdeňka Vychodilová: Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou

Zdeňka Trösterová

[Recenze]

(pdf)

Zdeňka Vychodilová: Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 72 (2011), číslo 2, s. 145-148

Předchozí Irena Bogoczová: Kordian Bakuła: Mówione ≈ pisane: komunikacja, język, tekst

Následující Veronika Štěpánová: Jiří Zeman: Základy české ortoepie