Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Zdeňka Vychodilová: Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou

Zdeňka Trösterová

[Book reviews]

(pdf)

Zdeňka Vychodilová: Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 72 (2011), number 2, pp. 145-148

Previous Irena Bogoczová: Kordian Bakuła: Mówione ≈ pisane: komunikacja, język, tekst

Next Veronika Štěpánová: Jiří Zeman: Základy české ortoepie