Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jiří Zeman: Základy české ortoepie

Veronika Štěpánová

[Recenze]

(pdf)

Jiří Zeman: Základy české ortoepie

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 72 (2011), číslo 2, s. 149-152

Předchozí Zdeňka Trösterová: Zdeňka Vychodilová: Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou

Následující Eva Hajičová: Další velká ztráta (nejen) počítačové lingvistiky