Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jiří Zeman: Základy české ortoepie

Veronika Štěpánová

[Book reviews]

(pdf)

Jiří Zeman: Základy české ortoepie

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 72 (2011), number 2, pp. 149-152

Previous Zdeňka Trösterová: Zdeňka Vychodilová: Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou

Next Eva Hajičová: Další velká ztráta (nejen) počítačové lingvistiky