Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Další velká ztráta (nejen) počítačové lingvistiky

Eva Hajičová

[Kronika]

(pdf)

In memoriam Frederick Jelinek

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 72 (2011), číslo 2, s. 153-155

Předchozí Veronika Štěpánová: Jiří Zeman: Základy české ortoepie

Následující Ludmila Uhlířová: Anotovaná bibliografie kontrastivní lingvistiky