Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Další velká ztráta (nejen) počítačové lingvistiky

Eva Hajičová

[Chronicles]

(pdf)

In memoriam Frederick Jelinek

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 72 (2011), number 2, pp. 153-155

Previous Veronika Štěpánová: Jiří Zeman: Základy české ortoepie

Next Ludmila Uhlířová: Anotovaná bibliografie kontrastivní lingvistiky