Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Anotovaná bibliografie kontrastivní lingvistiky

Ludmila Uhlířová

[Kronika]

(pdf)

An annotated bibliography of contrastive linguistics

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 72 (2011), číslo 2, s. 155-156

Předchozí Eva Hajičová: Další velká ztráta (nejen) počítačové lingvistiky

Následující Michal Křístek: Výroční konference Asociace slavistické kognitivní lingvistiky