Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Anotovaná bibliografie kontrastivní lingvistiky

Ludmila Uhlířová

[Chronicles]

(pdf)

An annotated bibliography of contrastive linguistics

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 72 (2011), number 2, pp. 155-156

Previous Eva Hajičová: Další velká ztráta (nejen) počítačové lingvistiky

Next Michal Křístek: Výroční konference Asociace slavistické kognitivní lingvistiky