Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Výroční konference Asociace slavistické kognitivní lingvistiky

Michal Křístek

[Kronika]

(pdf)

Slavic Cognitive Linguistics Association holds its 10th conference

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 72 (2011), číslo 2, s. 156-158

Předchozí Ludmila Uhlířová: Anotovaná bibliografie kontrastivní lingvistiky

Následující Jarmila Panevová, Magda Ševčíková: Jak se počítají substantiva v češtině: poznámky ke kategorii čísla