Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Výroční konference Asociace slavistické kognitivní lingvistiky

Michal Křístek

[Chronicles]

(pdf)

Slavic Cognitive Linguistics Association holds its 10th conference

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 72 (2011), number 2, pp. 156-158

Previous Ludmila Uhlířová: Anotovaná bibliografie kontrastivní lingvistiky

Next Jarmila Panevová, Magda Ševčíková: Jak se počítají substantiva v češtině: poznámky ke kategorii čísla