Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Úvodem

[Články]

(pdf)

-

TOTO ČÍSLO JE VĚNOVÁNO MEZINÁRODNÍMU SLAVISTICKÉMU SJEZDU, KONANÉMU V ZÁŘÍ 1963 V SOFII

Slovo a slovesnost, ročník 24 (1963), číslo 2, s. 85

Předchozí Jitka Štindlová: Technické prostředky pomáhají vědecké práci

Následující Miloš Dokulil: Ke koncepci porovnávací charakteristiky slovanských jazyků v oblasti „tvoření slov“