Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Technické prostředky pomáhají vědecké práci

Jitka Štindlová

[Kronika]

(pdf)

Технические средства помогают в научной работе / Moyens techniques à l’appui du travail scientifique

V 4. sešitě periodické publikace Forschung - Lehre - Praxis, vydávané v Berlíně, vyšel velice zajímavý soubor informací o možnostech využití technických prostředků pro vědeckou práci: Die Technik hilft der wissenschaftlichen Arbeit. Iniciátorem vydání tohoto souboru je Komitét pro technické prostředky a strojové zpracování informací při Německé akademii věd (Komitee für technische Hilfsmittel und maschinelle Informationsverarbeitung).

Příspěvky jsou rozděleny do pěti skupin: Prvá je věnována obecné problematice společenského významu nových pracovních metod ve vědecké práci. — Druhá informuje o otázkách nových metod zápisu textů, čtení korektur a rozmnožování pomocného materiálu (zvl. o automatickém čtení číselných údajů z dokladů, o způsobu výhodného psaní textů, které mají vedle latinky i azbuku. — Třetí seznamuje s novými možnostmi, jak získat excerpční materiál (zvl. fotografickou cestou). — Čtvrtá, nejobsáhlejší, ukazuje na nové možnosti uspořádávání materiálu. Seznamuje se stroji na děrné štítky a informuje o využití těchto strojů pro řadu úkolů (i v jazykovědě). — Pátá skupina příspěvků je soustředěna na informace o možnostech elektronického zpracování informací, tedy na postupy automatické. Mimo jiné je zde i naznačena problematika strojového překladu.

Uvedené informace, zvl. technického rázu, nejsou pro nás novinkami, o většině možností víme, některých postupů se u nás už užívá, užití jiných se plánuje, o mnohých aplikacích se uvažuje. Cena tohoto souboru je především v tom, že jsou zde pohotově pohromadě publikovány všechny vážně myšlené náměty využití technických prostředků v práci ve společenských vědách a že se nám dostává přehledné informace o pronikání technické pomoci do těchto úseků vědecké práce v NDR.

Slovo a slovesnost, ročník 24 (1963), číslo 1, s. 84

Předchozí Petr Sgall: Maďarské kolokvium o základech matematiky, o matematických strojích a o jejich uplatnění

Následující Úvodem