Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Budoucnost strojového překladu?

BHk (= Bohuslav Havránek)

[Kronika]

(pdf)

Будущее машинного перевода / L’avenir de la traduction automatique

Je třeba zaznamenat v našem časopise, který po několik let uveřejňuje práce našeho universitního střediska strojového překladu, i skeptický hlas o jeho budoucnosti, zejména proto, že vyšel z péra jednoho z předních teoretiků tzv. matematické lingvistiky, logika Y. Bar-Hillela, který pracoval na problémech strojového překládání od r. 1951.

Y. Bar-Hillel otiskl svůj článek v The Times Literatury Supplement v New Yorku v dubnu 1962 a v překladu vyšel v Sovětském svazu v čas. Naučnyje doklady vysšej školy — filologičeskije nauki koncem r. 1962 (ve 4. sv., s. 203—206) — s výhradou redakce.

Autor bez podrobnější argumentace vyslovuje názor, že mechanické procesy nemohou plně nahradit člověka, zejména jeho předchozí zkušenost a poznání, a proto, že strojový překlad nebude adekvátní a bude vždy čtenáři skýtat větší námahu než překlad pořízený překladatelem-člověkem (ukazuje i ekonomické důsledky této zvýšené námahy). Neodmítá však pomocné užití mechanických procesů při překladu odborných textů. Jeho stať jistě vyvolá diskusi.

Skeptické stanovisko Bar-Hillela se však naprosto nedotýká mechanizace při práci s velkým materiálem, ani se netýká využívání matematických a matematickologických metod v novém rozvoji lingvistiky, na němž se autor sám intenzívně podílí.

Slovo a slovesnost, ročník 24 (1963), číslo 2, s. 160

Předchozí Marie Ludvíková, Ludmila Uhlířová: Československá konference o kybernetice

Následující ld (= Marie Ludvíková): Nový orgán matematické lingvistiky