Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nový orgán matematické lingvistiky

ld (= Marie Ludvíková)

[Kronika]

(pdf)

Новый журнал по математической лингвистике / Nouvel organe de la linguistique mathématique

Od r. 1962 vychází v Stockholmu pod redakcí H. Karlgrena nový časopis matematické lingvistiky — Statistical methods in linguistics. Prozatím má časopis vycházet dvakrát ročně; příspěvky budou otiskovány v angličtině, němčině a francouzštině.

Na zaměření časopisu můžeme soudit podle obsahu prvního čísla. Je zde především informace o skandinávském symposiu statistické lingvistiky, které se konalo v listopadu 1960 v Sundbyholm Manor ve Švédsku. Některé referáty ze symposia jsou anebo budou otištěny v časopise. Jádro prvního čísla tvoří tři studie pracovníků severských: Jörgen Rischel (Bergen), O funkčním zatížení ve fonologii; Bjarne Ulverstad (Bergen), O využití odhadu podmíněné pravděpodobnosti při programování pro strojový překlad; Mary Weissová (Uppsala), Relativní četnosti fonémů ve švédštině. Jak je zřejmé, chce časopis věnovat pozornost nejen teoretickým výzkumům statistické lingvistiky, ale také možnostem jejich aplikací při řešení aktuálních otázek automatického zpracování jazykových informací.

Časopis má vysokou typografickou úroveň. Některé materiálové výsledky jsou publikovány ve zvláštních přílohách, na mikrofilmových kartotéčních lístcích. Vedle toho hodlá vydavatel v příštích číslech zavést bibliografickou službu; na podobných kartotéčních lístcích budou shromažďovány bibliografické údaje z oboru statistické lingvistiky, zejména úplná bibliografie skandinávské literatury.

Slovo a slovesnost, ročník 24 (1963), číslo 2, s. 160

Předchozí BHk (= Bohuslav Havránek): Budoucnost strojového překladu?

Následující Karel Horálek: K otázce přeložitelnosti