Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Computational Linguistics

-jp- (= Jan Průcha)

[Kronika]

(pdf)

Computational Linguistics

První číslo dalšího nového časopisu matematické lingvistiky[1]Computational Linguistics — vyšlo v létě 1963 v Budapešti (editorem je Computing Centre of the Hungarian Academy of Sciences). Na 268 stránkách přináší články pracovníků maďarské skupiny strojového překladu (G. Hell, Opredelenije nominaľnych grupp v MP s russkogo na vengerskij; G. Sipöczy, Algorithms for Analysis of Homonym Nominal Forms; F. Kiefer, Algorithmus für die Analyse von Endungen, aj.). Nepříliš početná skupina matematiků a lingvistů, vedená F. Kieferem, která provedla v r. 1961 první pokusný překlad z ruštiny do maďarštiny, je velmi aktivní (o tom svědčí i samostatná knižní publikace z r. 1963 věnovaná problematice algoritmů rusko-maďarského strojového překladu) a dosáhla i některých originálních a pro nás zajímavých výsledků (např. D. Varga, Morphological Analysis by Help of the Method of Successive Delimitation, Comp. Ling. 1, 223 až 255). Nový maďarský časopis bude vydáván v cizích jazycích jednou až dvakrát ročně a má obsahovat nejen články o strojovém překladu, ale i příspěvky z oblasti teoretické a aplikované matematické lingvistiky.


[1] Srov. zprávu o novém časopisu švédském v SaS 24, 1963, 160.

Slovo a slovesnost, ročník 25 (1964), číslo 1, s. 80

Předchozí Ivan Müller: Lingvistická problematika na konferenci Studentské vědecké společnosti (SVS)

Následující pn (= Pavel Novák): Druhý svazek sovětské filosofické encyklopedie