dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nová bibliografie jazykovědy a literární vědy

[Kronika]

(pdf)

Новая библиография языкознания и литературоведения / Une nouvelle bibliographie de la linguistique et de la science littéraire

je vydávána jako samostatná řada časopisu Novinky literatury, Společenské vědy, v bibliografickém středisku společenských věd Státní knihovny ČSSR. — Filologická bibliografie plní dvojí funkci: (1) Zaznamenává a anotuje ve spolupráci s příslušnými ústavy článkovou a knižní literaturu ideologickou, teoretickou a přehledovou, a to nejen naši (v přísném výběru), ale především zahraniční. (2) Zaznamenává na základě jednotné evidence veškeré přírůstky zahraniční filologické literatury, získané knihovnami a odbornými pracovišti. Tato řada vychází 10krát ročně (předplatné 40 Kčs u PNS).

Slovo a slovesnost, ročník 25 (1964), číslo 2, s. 156

Předchozí Lumír Klimeš: Studie o dnešní němčině

Následující rd (= Redakce): II. mezinárodní lingvistické symposion „O znaku a systému v jazyce“