Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nová kniha z matematické lingvistiky

pn (= Pavel Novák)

[Kronika]

(pdf)

Новая работа о математической лингвистике / Un livre nouveau sur les questions de la linguistique mathématique

Rumunský matematik Solomon Marcus vydal loni knihu Lingvistică matematică (Modele matematice în lingvistică), Bukurešt 1963, 220 s. Po krátké předmluvě následuje sedm kapitol: I. Logická teorie lingvistických protikladů. II. Foném. III. Morfémy a kvazimorfémy. IV. Funkční metody v morfematické analýze. V. Gramatické kategorie. VI. Modely založené na rozkladech a vztahu dominace. VII. Matematické modelování slovních druhů. — Bibliografie, obsahující 301 položek, se zdaleka neomezuje na tyto tematické okruhy.

Jako předběžnou informaci uvádíme, že značná část knihy byla už publikována v podobě statí v časopisech a sbornících matematických i lingvistických, rumunsky i v překladu: Ke kap. I a III viz Logičeskij aspekt lingvističeskich oppozicij, sb. Problemy struktornoj lingvistiki 1963, Moskva 1963, 47n., Teorija grafov, lingvističeskije oppozicii i invariantnaja struktura, sb. Problemy strukturnoj lingvistiki, Moskva 1962, 22n.; kap. II je totožná s článkem Un model matematic al fonemului, Studii şi cercetări matematice 14, 1963, 405n.; ke kap. V až VII viz zejm. Sur un modèle logique de la catégorie grammaticale élémen[320]taire I, Revue de mathématiques pures et appliquées 7, 1962, 92n., Sur un modèle … II, Ztschr. f. mathem. Logik u. Grundlagen d. Mathematik 8, 1962, 323n., Ob odnoj logičeskoj modeli elementarnoj grammatičeskoj kategorii III, Revue de math. pures et appl. 7, 1962, 683n., Un criteriu contextual de clasificare a cuvintelor, Studii şi cercetări lingvistice 13, 1962, 177n., Typologie des langues et modèles logiques, Acta mathematica Acad. Scientiarum Hungaricae 12, 1963, 269n., Asupra unui model logic al părţii de vorbire, Studii şi cercetări matematice 13, 1962, 37n.

Slovo a slovesnost, ročník 25 (1964), číslo 4, s. 319-320

Předchozí Zdeněk Tyl, Milena Tylová: Česká jazykověda v roce 1963 (Pokračování bibliograf. přehledu; v. SaS 1964, 218n.)

Následující František V. Mareš: Souborné indexy slavistických časopisů