Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Souborné indexy slavistických časopisů

František V. Mareš

[Kronika]

(pdf)

Обзорные каталоги журналов по славистике / Les index synthétiques des revues slavistiques

Všichni slavisté uvítají obsah třiceti ročníků časopisu tak významného, jakým je Zeitschrift für slavische Philologie (Bd. 1—30, Gesamtinhaltsverzeichnis. Bearbeiter Kurt Günther, technische Ausführung I. Richter, W. Oehmichen, Berlin 1963, VI + 101 s., rotaprint). Dnes, kdy slavistická produkce nabývá rozměrů, jež přesahují evidenční možnosti jednotlivce, jsou pro badatele souhrnné obsahy velkým usnadněním práce. Obsah je uspořádán takto: Základní část, v níž se uvádějí bibliografické údaje, je seřazena abecedně podle autorů (část I: články — s. 1—51; část II: recenze — s. 52—92); k věcné orientaci slouží tematický rejstřík (s. 93—101). Je to výhodné pro přehled o činnosti autorů, ale přece jen se domnívám, že větší důraz na tematickou stránku obsahu by byl věci ku prospěchu.

Günther se v tomto záslužném oboru práce nepředstavuje poprvé. Již před rokem vydal tiskem podobně uspořádaný index pro Archiv für slavische Philologie (Gesamtinhaltsverzeichnis, bearbeitet von Kurt Günther, Berlin 1962. X + 88 s.). Schéma je přibližně totéž (články s. 1—38; bibliografické zprávy — 39; recenze 40—81; nekrology — 82—83; tematický rejstřík — 84—88).

Jako 1. sešit 33. ročníku Slavie vyšel nyní index třiceti ročníků tohoto časopisu (Index I—XXX, vypracovala D. Marešová, 157 s.). Podle schématu na s. 2—10 je vlastní index tematicky roztříděn (s. 11—140); původní články i recenze a referáty o dílech jsou řazeny pohromadě, ale recenze i zprávy jsou odlišeny černým bodem. K indexu je připojen jmenný rejstřík (s. 141—157).

Revue des Études slaves vydala index k prvním 21 ročníkům již r. 1949 (Index des tomes I—XXI, 1921—1944, par T. Bakounine, 143 pp.). Ten je sestaven poněkud odlišně: jmenný rejstřík (s. 1—124), věcný rejstřík („Index philologique“, s. 125—141) a jmenný rejstřík k nekrologům (s. 142—143); všechny jsou řazeny abecedně. Stejně je upraveno pokračování vydané r. 1957 (Index des tomes XXII—XXXI, 1945—1954, par A. & V. d’ Hermies, É. Decaux et N. Struve, 180 pp.; Index général 9—151, Index philologique 153—177, Index nécrologique 179n.).

Doufáme, že i jiné redakce a instituce nám rovněž přehledně zpřístupní delší časové úseky svých časopisů nebo časopisů již uzavřených.[1]


[1] SaS připravuje rejstřík 25 dovršených ročníků; vyjde v 26. ročníku SaS. rd

Slovo a slovesnost, ročník 25 (1964), číslo 4, s. 320

Předchozí pn (= Pavel Novák): Nová kniha z matematické lingvistiky

Následující Paul M. Postal: Nový vývoj teorie transformační gramatiky