Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Language and Language Behavior Abstracts

Jan Průcha

[Kronika]

(pdf)

Language and Language Behavior Abstracts

je nový referátový časopis pro lingvistiku a psycholingvistiku, který vydává od roku 1967 nakl. Mouton. Časopis přináší (ve 4 číslech ročně) abstrakta z původních vědeckých prací v těchto disciplínách: obecná lingvistika, psycholingvistika, sociolingvistika, antropologická lingvistika, filosofie jazyka, psychoakustika, fyziologie řeči a slyšení, patologie řeči, obecná psychologie, sociální a pedagogická psychologie aj. Záběr časopisu je velmi široký, abstrakta jsou čerpána skoro ze 700 periodik z celého světa týkajících se uvedených disciplín — z československých lingvistických časopisů jsou to všechny nejdůležitější (chybí však Čs. rusistika a Slavica Slovaca!). Každé číslo LLBA obsahuje přes 1000 bibliografických údajů, anotace jsou v angličtině. Přes svůj značný rozsah je ovšem i LLBA výběrovou bibliografií — v zásadě se nepublikují abstrakta článků populárně vědeckých a těch, jež se zaměřují především na historický aspekt problematiky.

Hlavním redaktorem časopisu je Harlan H. Lane z Center for Research on Language and Language Behavior[1] (při uni[444]versitě v Ann Arbor, Michigan), jehož péčí časopis vychází (v spolupráci s pařížským Bureau pour l’Enseignement de la Langue et de la Civilisation Francaises à l’Etranger). Jednou z předností LLBA je jeho neobvyklá pohotovost — každé číslo anotuje články publikované ne dříve než před 4—6 měsíci. (Vydavatelé slibují do budoucna využití automatického informačního systému, který čtenářům LLBA umožní získat seznam publikovaných prací a jejich abstrakt o kterémkoli ze speciálních problémů v uvedených disciplínách.) Takový široce založený a pohotový informační pramen dosud lingvisté (zejm. s interdisciplinárními zájmy) neměli k dispozici; doufejme, že bude brzy přístupný i v našich knihovnách.


[1] O výzkumných projektech tohoto ústavu, dnes jednoho z nejvýznamnějších pracovišť psycholingvistiky v USA, viz zprávu N. D. Zarubinové v sb. Voprosy poroždenija reči i obučenija jazyku, Moskva 1967, 144—149.

Slovo a slovesnost, ročník 29 (1968), číslo 4, s. 443-444

Předchozí Otto Ducháček: Nový francouzský jazykovědný časopis

Následující Pavel Vašák: Druhá sovětská konference o frekvenčních slovnících