Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Profesor Josef Anderš sedmdesátníkem

Helena Flídrová

[Kronika]

(pdf)

Professor Josef Anderš turns seventy

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 70 (2009), číslo 1, s. 79-80

Předchozí František Čermák: Oxford Afrikaans-Engels Skoolwoordenboek / Oxford English-Afrikaans School Dictionary

Následující Martin Havlík: Diskurzní praktiky křesťanských kazatelů při konstituování standardního relačního páru „my“ – „oni“