Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Profesor Josef Anderš sedmdesátníkem

Helena Flídrová

[Chronicles]

(pdf)

Professor Josef Anderš turns seventy

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 70 (2009), number 1, pp. 79-80

Previous František Čermák: Oxford Afrikaans-Engels Skoolwoordenboek / Oxford English-Afrikaans School Dictionary

Next Martin Havlík: Diskurzní praktiky křesťanských kazatelů při konstituování standardního relačního páru „my“ – „oni“