Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Miroslav Komárek: Studie z diachronní lingvistiky

Pavel Kosek

[Recenze]

(pdf)

Miroslav Komárek: Studie z diachronní lingvistiky

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 70 (2009), číslo 2, s. 139-144

Předchozí Jan Chromý: Analýza článků Františka Čermáka věnovaných jazykové kultuře

Následující Zdeňka Hladká: Jana Hoffmannová – Olga Müllerová (eds.): Čeština v dialogu generací