Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Miroslav Komárek: Studie z diachronní lingvistiky

Pavel Kosek

[Book reviews]

(pdf)

Miroslav Komárek: Studie z diachronní lingvistiky

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 70 (2009), number 2, pp. 139-144

Previous Jan Chromý: Analýza článků Františka Čermáka věnovaných jazykové kultuře

Next Zdeňka Hladká: Jana Hoffmannová – Olga Müllerová (eds.): Čeština v dialogu generací