Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jana Hoffmannová – Olga Müllerová (eds.): Čeština v dialogu generací

Zdeňka Hladká

[Recenze]

(pdf)

Jana Hoffmannová – Olga Müllerová (eds.): Čeština v dialogu generací

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 70 (2009), číslo 2, s. 144-149

Předchozí Pavel Kosek: Miroslav Komárek: Studie z diachronní lingvistiky

Následující Aleš Klégr: František Čermák: Frazeologie a idiomatika česká a obecná / Czech and General Phraseology