Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jana Hoffmannová – Olga Müllerová (eds.): Čeština v dialogu generací

Zdeňka Hladká

[Book reviews]

(pdf)

Jana Hoffmannová – Olga Müllerová (eds.): Čeština v dialogu generací

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 70 (2009), number 2, pp. 144-149

Previous Pavel Kosek: Miroslav Komárek: Studie z diachronní lingvistiky

Next Aleš Klégr: František Čermák: Frazeologie a idiomatika česká a obecná / Czech and General Phraseology