Časopis Slovo a slovesnost
en cz

František Čermák: Frazeologie a idiomatika česká a obecná / Czech and General Phraseology

Aleš Klégr

[Recenze]

(pdf)

František Čermák: Frazeologie a idiomatika česká a obecná / Czech and General Phraseology

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 70 (2009), číslo 2, s. 149-153

Předchozí Zdeňka Hladká: Jana Hoffmannová – Olga Müllerová (eds.): Čeština v dialogu generací

Následující František Čermák: Aleš Klégr: Tezaurus jazyka českého: Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných