Časopis Slovo a slovesnost
en cz

František Čermák: Frazeologie a idiomatika česká a obecná / Czech and General Phraseology

Aleš Klégr

[Book reviews]

(pdf)

František Čermák: Frazeologie a idiomatika česká a obecná / Czech and General Phraseology

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 70 (2009), number 2, pp. 149-153

Previous Zdeňka Hladká: Jana Hoffmannová – Olga Müllerová (eds.): Čeština v dialogu generací

Next František Čermák: Aleš Klégr: Tezaurus jazyka českého: Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných