Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Aleš Klégr: Tezaurus jazyka českého: Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných

František Čermák

[Recenze]

(pdf)

Aleš Klégr: Tezaurus jazyka českého: Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 70 (2009), číslo 2, s. 153-157

Předchozí Aleš Klégr: František Čermák: Frazeologie a idiomatika česká a obecná / Czech and General Phraseology

Následující Zdena Palková: Přemysl Janota in memoriam