Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Aleš Klégr: Tezaurus jazyka českého: Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných

František Čermák

[Book reviews]

(pdf)

Aleš Klégr: Tezaurus jazyka českého: Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 70 (2009), number 2, pp. 153-157

Previous Aleš Klégr: František Čermák: Frazeologie a idiomatika česká a obecná / Czech and General Phraseology

Next Zdena Palková: Přemysl Janota in memoriam