Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Gabriel Altmann – Fan Fengxiang (eds.): Analyses of Script: Properties of Characters and Writing Systems

Luděk Hřebíček

[Recenze]

(pdf)

Gabriel Altmann – Fan Fengxiang (eds.): Analyses of Script: Properties of Characters and Writing Systems

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 70 (2009), číslo 3, s. 231-232

Předchozí Robert Adam: Za empiricky adekvátní teorii písemné komunikace

Následující Renata Novotná: Ludmila Stěpanova: Rusko-český frazeologický slovník