Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Gabriel Altmann – Fan Fengxiang (eds.): Analyses of Script: Properties of Characters and Writing Systems

Luděk Hřebíček

[Book reviews]

(pdf)

Gabriel Altmann – Fan Fengxiang (eds.): Analyses of Script: Properties of Characters and Writing Systems

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 70 (2009), number 3, pp. 231-232

Previous Robert Adam: Za empiricky adekvátní teorii písemné komunikace

Next Renata Novotná: Ludmila Stěpanova: Rusko-český frazeologický slovník