Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Konference k devadesátinám Františka Daneše

Petr Kaderka

[Kronika]

(pdf)

Conference in honor of František Daneš’s ninetieth birthday

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 70 (2009), číslo 3, s. 237-240

Předchozí Renata Novotná: Ludmila Stěpanova: Rusko-český frazeologický slovník

Následující Mojmír Dočekal, Markéta Ziková: Předmluva [k monotematickému číslu Čeština za zrcadlem formální gramatiky]