Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Konference k devadesátinám Františka Daneše

Petr Kaderka

[Chronicles]

(pdf)

Conference in honor of František Daneš’s ninetieth birthday

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 70 (2009), number 3, pp. 237-240

Previous Renata Novotná: Ludmila Stěpanova: Rusko-český frazeologický slovník

Next Mojmír Dočekal, Markéta Ziková: Předmluva [k monotematickému číslu Čeština za zrcadlem formální gramatiky]