Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Předmluva [k monotematickému číslu Čeština za zrcadlem formální gramatiky]

Mojmír Dočekal, Markéta Ziková

[Články]

(pdf)

Foreword [to the special issue Czech Through the Looking Glass of Formal Grammar]

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 70 (2009), číslo 4, s. 245-249

Předchozí Petr Kaderka: Konference k devadesátinám Františka Daneše

Následující Tobias Scheer: Jak přehlédnout jeden druhého: příběh alternací vokálů s nulou ve slovanských jazycích a ve fonologii řízení