Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Předmluva [k monotematickému číslu Čeština za zrcadlem formální gramatiky]

Mojmír Dočekal, Markéta Ziková

[Articles]

(pdf)

Foreword [to the special issue Czech Through the Looking Glass of Formal Grammar]

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 70 (2009), number 4, pp. 245-249

Previous Petr Kaderka: Konference k devadesátinám Františka Daneše

Next Tobias Scheer: Jak přehlédnout jeden druhého: příběh alternací vokálů s nulou ve slovanských jazycích a ve fonologii řízení