Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poznámky k syntaxi předložky před

Pavel Caha

[Články]

(pdf)

On the syntax of the preposition před

A B S T R A C T
In this paper, I look at the syntax of the preposition před ‘in front of’ in its temporal uses, where it means ‘before’ or ‘ago.’ In particular, I analyze PPs such as před hodinou, lit. in front of an hour, meaning ‘an hour ago,’ and I argue that while ‘an hour’ behaves like a complement of the preposition from the perspective of word order and case, semantically it is a measure phrase. I propose an analysis in which ‘an hour’ starts out as a measure phrase, but ends up as a complement as a result of a transformation displacing the adposition to the left of the measure phrase.

Key words: preposition, prepositional phrase, measure phrase, case attraction
Klíčová slova: předložka, předložková fráze, měrová fráze, atrakce pádu

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Universitet i Tromsø
Teorifagbygget, H4P5, Breivika, 9037, Tromsø, Norway
Pavel.Caha@uit.no

Slovo a slovesnost, ročník 70 (2009), číslo 4, s. 287-294

Předchozí Petr Biskup: Syntaktická operace spojení (merge)

Následující Andrea Hudousková: Dvě funkce klitiky se: různé, a přece stejné