Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jeroen Darquennes (ed.): Contact Linguistics and Language Minorities / Kontaktlinguistik und Sprachminderheiten / Linguistique de Contact et Minorités Linguistiques

Jiří Nekvapil, Ivo Vasiljev

[Recenze]

(pdf)

Jeroen Darquennes (ed.): Contact Linguistics and Language Minorities / Kontaktlinguistik und Sprachminderheiten / Linguistique de Contact et Minorités Linguistiques

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 69 (2008), číslo 4, s. 293-299

Předchozí Václav Cvrček: Koncept minimální intervence

Následující Jiří Zeman: Jaroslav Lipowski: Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě