Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jeroen Darquennes (ed.): Contact Linguistics and Language Minorities / Kontaktlinguistik und Sprachminderheiten / Linguistique de Contact et Minorités Linguistiques

Jiří Nekvapil, Ivo Vasiljev

[Book reviews]

(pdf)

Jeroen Darquennes (ed.): Contact Linguistics and Language Minorities / Kontaktlinguistik und Sprachminderheiten / Linguistique de Contact et Minorités Linguistiques

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 69 (2008), number 4, pp. 293-299

Previous Václav Cvrček: Koncept minimální intervence

Next Jiří Zeman: Jaroslav Lipowski: Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě