Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jaroslav Lipowski: Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě

Jiří Zeman

[Recenze]

(pdf)

Jaroslav Lipowski: Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 69 (2008), číslo 4, s. 300-306

Předchozí Jiří Nekvapil, Ivo Vasiljev: Jeroen Darquennes (ed.): Contact Linguistics and Language Minorities / Kontaktlinguistik und Sprachminderheiten / Linguistique de Contact et Minorités Linguistiques

Následující Martin Prošek: Richard B. Baldauf Jr. – Robert B. Kaplan (eds.): Language Planning and Policy in Europe, Vol. 2: The Czech Republic, The European Union, and Northern Ireland