Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jaroslav Lipowski: Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě

Jiří Zeman

[Book reviews]

(pdf)

Jaroslav Lipowski: Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 69 (2008), number 4, pp. 300-306

Previous Jiří Nekvapil, Ivo Vasiljev: Jeroen Darquennes (ed.): Contact Linguistics and Language Minorities / Kontaktlinguistik und Sprachminderheiten / Linguistique de Contact et Minorités Linguistiques

Next Martin Prošek: Richard B. Baldauf Jr. – Robert B. Kaplan (eds.): Language Planning and Policy in Europe, Vol. 2: The Czech Republic, The European Union, and Northern Ireland